Nabídka prostor

Nabídka prostor

Velmi rádi Vám nabídneme prostory vhodné pro Vaši akci, zajistíme koordinaci pronájmu a vybavení mobiliářem.

Malá ukázka z námi nabízených prostor pro společenské a firemní akce:

Palác Žofín

Imposantní novorenesanční palác na Slovanském ostrově v Praze. Svou ideální polohou v centru města a rozložením sálů je vhodný pro jakoukoli příležitost a libovolný počet osob.

Zámek Zbiroh

Nejstarší šlechtický hrad v Čechách, postupně přestavěn do dnešní podoby novorenesančního zámku. Zámek Zbiroh leží pouhých 20 min. od Prahy. Disponuje množstvím salonků a sálů pro akce od 20 do 800 osob. 60 ha. zámecký park vybízí k nejrůznějším sportovním a outdoorovým aktivitám.

Průmyslový palác v Praze

Tento unikát české architektury je jsou velikostí vhodný pro větší akce, recepce, bankety, konference a výstavy. Průmyslový palác v současné době nabízí dvě obří prostory, které je možné vzájemně propojit – Pravé a Střední křídlo.

Pražský hrad – Španělský sál

Tato dominanta Prahy nabízí pro konání nejrůznějších akcí několik prostor k pronájmu – největším a nejhonosnějším sálem je Španělský sál. Tento sál je vhodný především pro nejnáročnější klientelu, vyžadující to nej, co může Česká republika nabídnout.

Pražský hrad – Rudolfova galerie

Tento sál přímo sousedí se Španělským sálem, přičemž oba sály je možno vzájemně propojit. Svojí architekturou a výzdobou je Rudolfova galerie menší kopií Španělského sálu.

Pražský hrad – Rothmayerův sál

Jedná se o sál před vstupem do Španělského a Rudolfova sálu. Rothmayerův sál je vhodný pro konání recepcí, cocktailů nebo koncertů. Ve spojení se Španělským sálem je většinou využíván, jako prostor pro welcome drinky.

Pražský hrad – Míčovna

Míčovna Pražského hradu je samostatná budova v zahradách s imposantními francouzskými okny do parku. Svou velikostí je vhodná pro společenské akce do 300 osob, při pěkném počasí lze kombinovat také s využitím přilehlých zahrad.

Národní dům na Vinohradech

Novorenesanční budova Národního domu je situována v centru Prahy, na Náměstí míru. K dispozici jsou tři velké sály a několik jednacích salónků. Největší Majakovského sál je svojí výzdobou velmi podobný Velkému sálu paláce Žofín. Pro širokou škálu možností členění je tento palác vhodný pro všechny druhy akcí.

Rudolfinum

Sídlo České filharmonie – novorenesanční budova na krásném místě v centru Prahy, prostředí vhodné pro pořádání nejrůznějších společenských akcí.
Dvorana – reprezentativní prostor vhodný pro pořádání recepcí, gala večeří a jiných společenských akcí.
Dvořákova síň – nádherná koncertní síň pro 1100 osob s vynikající akustikou, vhodná pro oratorní, symfonickou a komorní hudbu s mimořádně kvalitními varhany. Vhodná pro kombinaci s gala večeří nebo recepcí ve Dvoraně.
Sukova síň – koncertní síň vhodná pro pořádání menších koncertů, seminářů a prezentací do 220 osob.
Sloupový sál – atraktivní prostor pro pořádání recepcí a společenských setkání, přímo navazující na Dvoranu.

Národní dům na Smíchově

Národní dům na Smíchově je vrcholně secesní kulturní památkou České republiky v centru Prahy. Dokonalé vnitřní dispozice a architektonické řešení od suterénu přes přízemí se Společenským sálem, reprezentativní schodiště a 1. patro s Velkým a Arbesovým sálem nabízí prostory pro společenské akce všeho druhu pro velké množství hostů.

Kaiserštejnský palác

Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí má díky zachovalým uměleckohistorickým detailům i cennému mobiliáři charakter muzea. Palác, který je mimo jiné zapsán na seznamu Unesco, slouží ke společenským účelům. Pro svou jedinečnou polohu a atmosféru jej doporučujeme ke konání různorodých firemních akcí a večeří.

Malostranský palác

Pozdně barokní sál refektáře je plně uzpůsoben k pořádání nejrůznějších typů jednání. Pro semináře nebo pracovní schůzky je ideální menší sál vybavený vší potřebnou technikou.

Velkopřevorský palác

Pro své komorní a klidné setkání byste těžko hledali lepší místo. Budova velkopřevorství se nachází stranou turistického ruchu v těsném sousedství Kampy. Navíc zde nejste vázáni pouze na vnitřní prostory paláce, palácová zahrada přímo vybízí k uspořádání zahradní slavnosti. Občerstvení na čerstvém vzduchu však Vaši hosté ocení i během konference.

Klášter Minoritů Sv. Jakuba

Tento chrám i klášter patří mezi nejzajímavější pamětihodnosti Prahy, kde se snoubí architektonické styly od gotiky až po vrcholné baroko. Jedná se o historické prostory.
V tomto klášteře se konala v roce 1311 korunovační hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. V těchto prostorách se nacházejí 3 části, které mají víceúčelové využití, záleží jen na Vaší volbě: sál Jana Lucemburského, gotická arkádová chodba, gotická sklepení, nádvoří se zahradou.

Palác Lucerna

Tento secesní multifunkční palác byl první pražskou železobetonovou budovou se zastřešenou a prosklenou pasáží, která byla do té doby v Čechách nevídaná. Multifunkční budova v centru Prahy nabízí dva sály pro společenské a kulturní akce – Velký sál a Mramorový sál. Přičemž Velký sál paláce Lucerna je vhodný pouze pro velké akce s větším množstvím hostů.

České muzeum hudby

Muzeum se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří magdalény na Malé Straně.
V mohutné dvoraně se třemi patry balkónů kdysi zněly údajně jedny z největších pražských varhan sklonku 17. století. Právě tato imposantní dvorana přímo vybízí k pořádání nezapomenutelných recepcí, gala večeří a dalších společenských setkání.

Kostel Sacre Coeur

Unikátní prostory kaple Sacre Coeur v Praze z roku 1884, která prošla kompletní rekonstrukcí, včetně restaurovaných maleb, dodají Vaší akci nezapomenutelnou atmostéru s puncem jedinečnosti a originality. Vzhledem ke svému vznešenému interiéru jsou prostory této kaple vyhledávané pro pořádání nejrůznějších událostí. Akce lze kombinovat také s venkovním nádvořím před kaplí.

Slovanský dům

Prostory v bezprostředním centru Prahy, s celkovou kapacitou přes 1000 osob (Velký taneční sál s galerií a Malý taneční sál) představují ideální místo pro konání gala večeří, společenský večerů s programem, recepcí, party, módních přehlídek atd..

Martinický palác

Jedná se o původně gotický palác z poloviny 14. století na Hradčanském náměstí, odpředený spoustou záhad. Hlavní – Velký sál se spoustou přilehlých salonků je vhodný pro společenské akce a konference do 200 osob. K pronájmu je dále možno využít nádvoří s kašnou a zahradu v blízkosti Jeleního příkopu.

Kaunický palác

Barokní reprezentativní prostory v centru Prahy pro prestižní společenské události s možností pronájmu jednotlivých salonků nebo celého paláce. Prostor tvoří 6 místností v prvním patře budovy – šest salónů vybavených dobovým mobiliářem – Hudební salón, Růžový salón, Zelený salón, Červený salón, Stříbrný salón a Modrý salón.

Skleněná kopule na Václavském náměstí

Jedná se o velmi moderní futuristický prostor na střeše budovy banky na Václavském náměstí. Z této skleněné kopule je úchvatný výhled na celé Václavské náměstí a Národní muzeum. Přístup do tohoto prostoru je výtahem (6.patro) nebo schodištěm. Kopule je dvoupatrová, s točitým středovým schodištěm a velkým barem.